Mer om Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

SWIBREG

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

Framtidsversion 2020 är; så bra hälsa som det går för personer med IBD.

Det är individuella behov som styr hur en person med IBD ska omhändertagas. I dagens hälso- och sjukvård är det samverkan inom vårdprofessioner som bildar ett vårdteam. Detta vårdteam består oftast av patienten själv samt gastroenterolog, kirurg, kontaktsjuksköterska, stomiterapeut och dietist.

SWIBREG ger ut årsrapporter varje år och du kan ladda ner årsrapporten för 2019 här

Läs mer på SWIBREG:s hemsida

Flera forskningsprojekt med koppling till SWIBREG pågår. När data förs över från registret till exempel till ett statistikprogram avidentifieras den automatiskt.

 

IBD Home

IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienterna tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och applikationer.

ABBVIE AB har tagit fram ett informationsmaterial för dig med IBD, inflammatorisk tarmsjukdom.

Du hittar information om på hemsidan Allt om IDB

Vill du veta mer om IBD-Home så finns den länken på Allt om IBD och heter IBD-Home

 

Läs mer om IBD Home i Västra Götalandsregionen IBD-Home telefon

 

 

Sidan redigerades senast: 2021-02-03