Välkommen till Skaraborgs lokalförening

Aktuellt

Då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställer vi in våra aktiviteter i höst och återkommer när vi vet mer.

På årsmötet beslutades att lokalföreningens verksamhetsplan för 2020 är följande. 

Trivselträff/vårlunch, medlemsmöte/lunch i september och i oktober en bandageträff. Mer information publiceras här inför varje aktivitet.

Kontakt

Vårt kanslis adress på ILCO Skaraborg, Funktionsrätt Skaraborg, Malmgatan 36, 532 32 Skara.
E-post: info@funktionsratt.se        Tel nr 0511-164 35

  

Kontakt/stödverksamhet

 

Vill du ha någon att prata med?
Du är inte själv! Vi finns här för dig!

Kontakt/stödverksamheten i ILCO Skaraborg
Eva Gunnarsson tel 0706-61 97 69