Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

 • Funktionshinderfrågor

  Handikappförbunden kommenterar valet. Politisk majoritet för funktionshinderfrågor. Sverige får en ny regering och det finns nu majoritet för de flesta av de politiska förslag som Handikappförbunden lade fram inför valet och som partierna fick ta ställning till i en enkät. Förslagen handlar bland annat om en höjning av lönebidragstaket, en borttagning av tidsgränserna i den så kallade rehabiliteringskedjan och en höjning av statsbidragen till funktionshinderrörelsen. - Socialdemokraterna har utlovat förändring och nu finns det en politisk enighet kring våra frågor, säger Ingrid Burman, ordförande.

  Läs mer om Funktionshinderfrågor

 • Bättre vård för rektalpatienter

  Teamarbete ger goda effekter för rektalcancerpatienterna i Gävleborgs län. Landstinget Gävleborg är bäst i Sverige på vård och behandling av rektalcancer, det visar en nationell kvalitetsrapport för 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret.

  Läs mer om Bättre vård för rektalpatienter

 • Fler artiklar
Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

 • Medlemstidningen ILCO-bladet fyra gånger/år
 • Viktig information i vårdfrågor
 • Möjlighet knyta kontakter
 • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Vem får ILCOs stomipris 2014?
Nomineringstiden har gått ut och priset delas ut vid Stomidagen i Västerås den 4 oktober. Inbjudan m.m. finns under På gång inom förbundet i spalten till höger.

Nätverket mot cancer ger ris och ros till riksdagspartierna!
Alla partier är överens om att cancervården inte är rättvis och att väntetiderna i många fall är alltför långa. Det visar svaren på den enkät som Nätverket mot cancer har skickat till samtliga nuvarande riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ. Men partierna får också kritik för hur de svarat, samt för den uppenbara kunskapsbrist som verkar råda.Läs mera på http://www.natverketmotcancer.se/

Vissa har andra utvägar.
En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Klicka på bilden för mer information och för att ladda hem den. Foto Athina Strataki.

Annonser

M Care
Coloplast
ConvaTec

På gång inom förbundet

Inbjudan till ILCO-förbundets årliga stomidag lördagen den 4 oktober på Scandic Hotel i Västerås. Dagen anordnas i samarbete med Västmanlands länsförening. Inbjudan, programförslag och möjlighet att anmäla finner du om du klickar på länken ovan.

ILCO-bladets puff

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.