Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

 • NMC välkomnar Barncancerfonden

  Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda. Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter. – Som ordförande gläder jag mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson. – Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på Barncancerfonden.

  Läs mer om NMC välkomnar Barncancerfonden

 • TLV avskriver omprövning

  TLV beslutade år 2012 att starta en omprövning gällande stomibandage. Arbetet med omprövningen inleddes med att TLV gjorde en patientundersökning för att utvärdera vilka egenskaper bland stomibandagen som patienterna själva anser är av stort värde. Studieresultaten skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet med omprövningen.

  Läs mer om TLV avskriver omprövning

 • Fler artiklar
Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

 • Medlemstidningen ILCO-bladet fyra gånger/år
 • Viktig information i vårdfrågor
 • Möjlighet knyta kontakter
 • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Centralisering av tarmcancerkirurgin i Örebro län.
ILCOs syn på en sådan centralisering är enbart positiv.

Bli medlem i ILCO under oktober, november eller december så blir du medlem hela 2015 utan kostnad.

Debattartikel.
Den debattartikel som förbundsordförande Bo Karlsson skrev om orättvisorna när det gäller bedömning av ansökan om Handikappersättning gav stor publicitet i media.

ILCO har bytt namn.
Vid förbundskongressen 27 - 28 september bytte ILCO namn till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och samtidigt antogs denna logotyp som den officiella.

Vissa har andra utvägar.
En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Klicka på bilden för mer information och för att ladda hem den. Foto Athina Strataki.

Annonser

ConvaTec
Coloplast 2
Ergonordic
ConvaTec

På gång inom förbundet

Nedan finns en del av ILCO-förbundets aktiviteter under 2015.
4 februari anordnas Världscancer-
dagen i Stockholm av Nätverket mot cancer. ILCO är en av organisationerna i NMC. Inbjudan.
17 mars blir det en tarmcancerkväll i Nanna Svartz auditorium på Karolinska sjukhuset i Solna. Kvällen genomförs i samarbete med Mag- och tarmförbun-
det. Mera information inom kort.
Kristi Himmelsfärdshelgen blir det som vanligt familjedagar på Karlskoga folkhögskola.
Vecka 26 är det årliga barn- och ungdomslägret.
3 oktober genomförs World Ostomy Day, internationella stomidagen, i Malmö.

ILCO-magasinets puff

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.