Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen ILCO-bladet fyra gånger/år
  • Viktig information i vårdfrågor
  • Möjlighet knyta kontakter
  • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Centralisering av tarmcancerkirurgin i Örebro län.
ILCOs syn på en sådan centralisering är enbart positiv.

Bli medlem i ILCO under oktober, november eller december så blir du medlem hela 2015 utan kostnad.

Debattartikel.
Den debattartikel som förbundsordförande Bo Karlsson skrev om orättvisorna när det gäller bedömning av ansökan om Handikappersättning gav stor publicitet i media.

ILCO har bytt namn.
Vid förbundskongressen 27 - 28 september bytte ILCO namn till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och samtidigt antogs denna logotyp som den officiella.

Vissa har andra utvägar.
En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Klicka på bilden för mer information och för att ladda hem den. Foto Athina Strataki.

Annonser

ConvaTec
Coloplast 2
Ergonordic
Coloplast

På gång inom förbundet

Nu pågår planering av 2015 års verksamhet för fullt.
4 februari anordnas Världscancerdagen av Nätverket mot cancer. ILCO är en av organisationerna i NMC.
Under mars månad blir det en tarmcan-
cerdag, mars är tarmcancermånad.
Det blir även nästa år familjedagar, barnläger och läger anordnade av ILCOs Unga Vuxna.
3 oktober genomförs internationella stomidagen i Malmö.
Mer information om aktiviteterna efter hand.

ILCO-magasinets puff

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.