Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen ILCO-magasinet fyra gånger/år
  • Viktig information i vårdfrågor
  • Möjlighet knyta kontakter
  • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Centralisering av tarmcancerkirurgin i Örebro län.
ILCOs syn på en sådan centralisering är enbart positiv.

ILCO har bytt namn.
Vid förbundskongressen 27 - 28 september bytte ILCO namn till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och samtidigt antogs denna logotyp som den officiella.

Foto Athina Strataki

En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Boken finns nu översatt till engelska, tyska och danska.
Alla versionerna finns att ladda hem.

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.

Annonser

Capero Medical AB
M Care
ConvaTec

På gång inom förbundet

Inbjudan till familjedagar på Karlskoga folkhögskola 14 - 17 maj.
Inbjudan vänder sig till hela familjen där det finns ett barn som är född 1999 eller senare och har en sjukdom och/eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om barnet har stomi eller inte.
Inbjudan och anmälan.

Inbjudan till barn- och ungdomslägret. Den 22 till 28 juni är det återigen dags för ILCO:s årliga barn- och ungdomsläger! Liksom förra året är lägret på Missmyra Risten Resurscenter mellan Linköping och Åtvidaberg. Lägret är till för dig som är mellan 10 och 18 år.
Inbjudan och anmälningstalong

3 oktober genomförs World Ostomy Day, internationella stomidagen, i Malmö.

ILCO-magasinets puff