Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

 • Tjocktarmscancer en folksjukdom

  Tjocktarmscancer är en folksjukdom i västvärlden. I Sverige är sjukdomen den tredje vanligaste cancerformen efter prostatacancer och bröstcancer. Drygt 6 000 personer om året insjuknar. Det är 11 procent av all cancer.

  Läs mer om Tjocktarmscancer en folksjukdom

 • NMC välkomnar Barncancerfonden

  Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda. Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter. – Som ordförande gläder jag mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson. – Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på Barncancerfonden.

  Läs mer om NMC välkomnar Barncancerfonden

 • Fler artiklar
Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

 • Medlemstidningen ILCO-bladet fyra gånger/år
 • Viktig information i vårdfrågor
 • Möjlighet knyta kontakter
 • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Nominera till Tarmcancerpriset.
Fram till 31 januari finns det möjlighet att nominera någon till tarmcancerpriset. Priset delas ut till en person eller grupp som aktivt agerat för att förbättra tillvaron för personer med tarmcancer.

Copa, Danmarks motsvarighet till ILCO har gjort en informationsfilm om stomiopererade. Ni kan se den via denna länk på Youtube

Centralisering av tarmcancerkirurgin i Örebro län.
ILCOs syn på en sådan centralisering är enbart positiv.

ILCO har bytt namn.
Vid förbundskongressen 27 - 28 september bytte ILCO namn till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och samtidigt antogs denna logotyp som den officiella.

Foto Athina Strataki

En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Boken finns nu översatt till engelska, tyska och danska.
Alla versionerna finns att ladda hem.

Annonser

ConvaTec
ConvaTec
Coloplast 2
Ergonordic
Capero Medical AB

På gång inom förbundet

Nedan finns en del av ILCO-förbundets aktiviteter under 2015.
4 februari anordnas Världscancer-
dagen i Stockholm av Nätverket mot cancer. ILCO är en av organisationerna i NMC. Inbjudan.
17 mars blir det en tarmcancerkväll i Nanna Svartz auditorium på Karolinska sjukhuset i Solna. Kvällen genomförs i samarbete med Mag- och tarmförbun-
det. Mera information inom kort.
Kristi Himmelsfärdshelgen blir det som vanligt familjedagar på Karlskoga folkhögskola.
Vecka 26 är det årliga barn- och ungdomslägret.
3 oktober genomförs World Ostomy Day, internationella stomidagen, i Malmö.

ILCO-magasinets puff

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.