ILCO fyller 50 år 2015

Här presenteras de ordförande som varit verksamma under de 50 år som gått sedan organisationen bildades 1965.

Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

Nyheter

Till länsföreningarnas sidor

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen ILCO-magasinet fyra gånger/år
  • Viktig information i vårdfrågor
  • Möjlighet knyta kontakter
  • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD för tonåringar

Titta på filmen "Har du IBD? Det har vi med!" Film och folder går att beställa gratis från vårt kansli i Sundbyberg. Telefon 08-546 40 520, e-post info@ilco.nu

Gilla ILCO:s Facebooksida.

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Stomipristagare 2015

Vid World Ostomy Day 3 oktober tilldelades Fredrik Kyhlberg och Tord Jägsten 2015 års stomipris.

Stomibandage till Zimbabwe
Ni som vill ge ett ekonomiskt bidrag till en container för att skicka insamlade stomibandage till Zimbabwe kan sätta in pengar på ILCO:s pg: 67 70 10 – 1 eller bg: 5131 – 9697, märk inbetalningen Container till Zimbabwe. Läs mer om projektet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, har beviljats stöd från Arvsfonden. Projektet heter "Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående." och är treårigt. Projektet kommer genomföras i nära samarbete med stomiterapeuter och kontaktsjuksköterskor.

Köp vår Tarmpins

Genom att köpa vår tarmpins stödjer du ILCO-fonden och därmed vårt arbete att synliggöra kolorektalcancer, den tredje vanligaste cancerformen. Tidig upptäckt, mer specialiserad vård och kortare väntetider ingår som en del i vårt  påverkansarbete av beslutsfattare.

Foto Athina Strataki

En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Boken finns nu översatt till engelska, tyska, finska, norska och danska.
Alla versionerna finns att ladda hem.

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.

ILCO-snack

Senaste inläggen i vårt debattforum

Annonser

Coloplast 2
Dansac
Ynolens
ConvaTec OSTOmysecret

På gång inom förbundet

ILCO har bokat en utställningsplats på Svenska läkaresällskapets Medicinska riksstämma i Stockholm den 3-4 december. Där kommer information om ILCO:s verksamhet att delas ut till deltagande sjukvårdspersonal.

Mars kommer vara tarmcancermånad även 2016. ILCO och Mag- och tarmförbundet planerar gemensamt aktiviteter både i Stockholm och ute i länen. Mera information kommer.

ILCO-magasinets puff
ILCO:s jubileumsskrift

I samband med ILCO-s 50-årsjubileum gavs det ut en jubileumsskrift som kan laddas hem i sin helhet.