Välkommen till ILCO

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

Nyheter

 • Paracetamol endast på apotek

  Försäljning av paracetamol i tablettform tillåts endast på apotek Pressmeddelande från Läkemedelsverket 21 augusti 2014 som föreslår att receptfria tabletter med paracetamol inte längre ska få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 mars 2015. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningsfall de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgänglighet. Förslaget berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

  Läs mer om Paracetamol endast på apotek

 • Mer tid för patienten i England

  Lite finns visat om hur mycket tid läkare spenderar på olika arbetsuppgifter, varför en jämförande studie gjorts mellan fyra kliniker i Sverige och England. Tidsstudien visar att läkare vid de undersökta klinikerna i Sverige spenderar ca 37 procent på patientrelaterat administrativt arbete och 40 procent på patientarbete. I England ligger dessa siffror på 15 procent respektive 66 procent. Resten av tiden utgörs till stor del av icke patientrelaterad administration, transporter inom sjukhuset, lunch/paus och utbildning. I en enkät, som enbart utfördes i Sverige, uppges bland annat att man har fler arbetsuppgifter än vad man hinner med och att man till följd av detta ofta prioriterar bort bland annat fortbildning. Problemområden inom administ­rationen har identifierats, vilka kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

  Läs mer om Mer tid för patienten i England

 • Fler artiklar
Hitta din länsförening

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

 • Medlemstidningen ILCO-bladet fyra gånger/år
 • Viktig information i vårdfrågor
 • Möjlighet knyta kontakter
 • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD-projekt

Det treåriga IBD-projektet för tonåringar, som finansierades av Arvsfonden, resulterade bland annat i en film och en informationsfolder. Titta på filmen Har du IBD? Det har vi med! Film och folder går att beställa från vårt kansli i Sundbyberg.

ILCOs Facebooksida

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

Vem ska få ILCOs stomipris 2014? Mera information hur man nominerar.
Priset delas ut till en person eller en grupp som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de stomiopererade.

Informationskväll om urodiagnoser och urostomier.
I april anordnade ILCO Västra Götaland en kväll om urodiagnoser och urostomier där överläkare Gundela Holmdahl och professor Ralph Peeker föreläste.
Länk till sidan med filmerna

Tarmcancerdagen 25 mars.
Tarmcancerdagen genomfördes gemensamt av ILCO och Mag- och tarmförbundet.
Som avslutning delades det årliga tarmcancerpriset ut. Priset delades i år mellan syskonen Andreas och Maria "Sally" Lundqvist och Kirurgavdelning 6 Västmanlands sjukhus. Maria och Andreas med diplom och blommor. Läs mer om tarmcancerdagen.

Vissa har andra utvägar. En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Klicka på bilden för mer information och för att ladda hem den. Foto Athina Strataki.

Annonser

Dansac
M Care
Coloplast
ConvaTec

På gång inom förbundet

ILCO-förbundets årliga stomidag anordnas i år lördagen den 4 oktober på Scandic Hotel i Västerås. Dagen anordnas i samarbete med Västman-
lands länsförening. Inbjudan kommer att finnas här inom kort.

ILCO-bladets puff

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.