Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte

Ågrenska inbjuder till vuxenvistelse tarmsvikt

2018.07.12

Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska och sociala aspekter, information från olika samhällsinstanser. Under varje vistelse genomförs en fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta diagnoser och deras behov.

ILCO utkräver politiskt ansvar

2018.07.05

ILCO utkräver politiskt ansvar för cancerpatienter som förvägras avgörande behandlingstester

Dags att införa allmän tarmscreening ihela Sverige.

2018.05.18

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Robotkirurgin gav kortare vårdtider – utökas till fler diagnoser och robotar

2018.05.16

Robotkirurgin är numera etablerad i Sverige och vid ett flertal sjukhus uppger man att resultatet är kortare vårdtider.

Notiser

Seminarie i Almedalen

Som nämnts tidigare så deltar ILCO i Almedalen just nu
Här kan ni finna en film ifrån ett seminarie där ILCO deltar.

Ordförande har ordet.

Ge oss inga fläsktärningar.

Det är valår och de politiska partierna är mitt uppe i att leverera sitt valfläsk som vi ska konsumera fram till valet När det gäller den svenska vården och jämlikheten i den, så levererar partierna inga stora eller revolutionerande fläskstekar, det blir snarare små fläsktärningar,som inte ens ger smak på ärtsoppan och som satsas i ett, oj då ursäkta, tjugoen förlegade och byråkratiserade vårdsystem (landsting) som vårt lilla land fortfarande är indelat i. För 35 år sedan infördes Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där en del av målparagrafen lyder en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen . EFTER 35 ÅRS TUGGANDE av denna lag är orättvisorna, ojämlikheten och de geografiska skillnaderna större än när lagen stiftades. Från den 1 april 2017 har ovanstående lag ersatts av SFS 2017:30 men målparagrafen är densamma. Nu kan vi kanske förvänta oss ytterligare 35 års tuggande med i stort sett samma innehåll. Man har även stiftat en patientlag som egentligen inte är en riktig lag, där patienten inte har några juridiska rättigheter. Jag kallar den lagen för patientmöjligheter... Läs mer

Ny redaktör till ILCO-magasinet

Monica Karlstein är utbildad journalist, redaktör och statsvetare. Med nästan 10 års erfarenhet som skrivande journalist och redaktör/redaktionschef för magasin, dagstidningar och kundtidningar. Hon har också en bakgrund som redaktör och skribent för Stockholms läns landsting.

Ny ungdomsredaktör till ILCO-magasinet

Jimmy Brorsson är sedan en tid tillbaka vår nya ungdomsredaktör samt adjugerad i förbundsstyrelsen, ansvarig för unga vuxna,

Aktuellt

Informationskväll om urodiagnoser och urostomier.

2018.04.23

I april anordnade ILCO Västra Götaland en kväll om urodiagnoser och urostomier, där överläkare Gundela Holmdahl och professor Ralph Peeker föreläste. ...

Pressmeddelande och redovisning av enkäten "Hur mår tarmen"

2018.04.22

Under stomidagen i Karstad 1 oktober redovisas enkäten "Hur mår tarmen" samtidigt som patienter med korttarmssyndrom berättar hur det är att leva med ...

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, har beviljats stöd från Arvsfonden.

2018.04.21

Projektet heter "Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående." och är treårigt. Projektet kommer genomföras i nära sam...

Rapport från Kocksträff i Göteborg 9 september.

2017.09.09

Det var över 30 deltagare vid träffen. Föreläste gjorde professor emeritus Leif Hultén, gastrokirur Jonas Bengtsson och urolog Olof Jonsson. Rapporten...