Stomimottagningar

Stomimottagningar

På många sjukhus i Sverige finns stomiterapeuter eller stomisköterskor som är sjuksköterskor med en extrautbildning inom stomiområdet.

År 1974 inrättades den första stomiterapeuttjänsten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det var Inger Palselius som fick denna första tjänst och den hade hon till sin pension 1997. Inger hade utbildats i Ohio, USA och var alltså den enda i Sverige som hade en stomiterapeututbildning och när hon kom hem arbetade hon starkt för att Sverige skulle få liknande utbildning. Tillsammans med professor Leif Hultén grundades Skandinavisk skola för utbildning av stomiterapeuter vid Universitetet i Göteborg. Den första kursen i "Stomivård och rehabilitering" arrangerades där 1980. ILCO var också en starkt, drivande kraft mot landstingen med krav om denna utbildning. Utbildningen har sedan fortsatt och gör så än i dag.

Det är viktigt att regioner och landsting tillsätter nya när den stomiterapeuten som har tjänsten slutar eller går i pension. Det är viktigt för de stomiopererade för att de ska få det stöd och den hjälp som behövs inför och efter en stomioperation

Lista över stomimottagningar 2019   Då kommer du till Stomiterapeuternas hemsida och får klicka dig vidare till deras aktuella lista över stomimottagningar.