World Ostomy Day 6 oktober 2012

World Ostomy Day 6 oktober 2012

ILCO-förbundet uppmärksammade dagen genom att anordna en heldag på hotell Scandic Crown i Göteborg. Under dagen var det olika föreläsningar och workshops samt även en paneldebatt. Det var programpunkter för alla åldrar, stomiopererade och icke opererade, sjukvårdspersonal samt alla intresserade.

Dagen inleddes med att ILCOs förbundsordförande Bo Karlsson och ordförande Marianne Edström från Göteborgs länsförening hälsade alla välkomna till denna världsstomidag som arrangeras vart tredje år.

Unga VuxnaDen första föreläsaren var Karin Berglund, stomiopererad och terapeut som talade under ämnet att leva med stomi. Hon menade att synen på livet är viktigt. Bra självkänsla är summan av självförtroendet och självrespekten – man har rätt att må bra.

En workshop under förmiddagen var ILCOs Unga Vuxna som fanns ute i konferensavdelningen och målade påsar samtidigt som de informerade om sin verksamhet. Mycket uppskattat.

Dagens avslutande timme inleddes med en paneldebatt i ämnet inflammatoriska tarmsjukdomar IBD, medicin eller kirurgi? Deltagare var läkare, stomiterapeut, stomiopererade, kurator m.fl.

Moderator Bo Karlssons inledande fråga var om det är en konkurrenssituation mellan medicin- och kirurgläkare? Både Hans Strid och Jonas Bengtsson betonade att så inte är fallet och ibland är det faktiskt kirurgläkaren som backar och inte vill operera förrän medicinläkaren har uttömt alla andra behandlingsmetoder. De poängterade att det är viktigt att kirurgläkare kopplas in tidigt vid behandling av dessa patienter. Önskvärt är att så fort medicinläkare får en IBD-patient informeras kirurgläkare för att vara beredd vid en eventuell operation längre fram. Medicinläkaren diskuterar ofta med patienten i ett tidigt stadium att det kan bli aktuellt med en stomi längre fram. Detta för att patienten ska vara så bra förberedd som möjligt. Även här finns det möjlighet att kalla in en tidigare stomiopererad för att träff.

Dagen avslutades med att det första stomipriset delades ut.

Leif Hultén fick det första stomiprisetProfessor emeritus Leif Hultén erhöll ILCOs första stomipris för hängivet arbete med att utveckla och  bevara kontinensbevarande kirurgisom höjer livskvalitén för många tarmopererade.

En specialutgåva av ILCO-bladet har utgivits till denna dag och heter WOD-bladet 2012. Du hittar den i högerspalten om du vill läsa den.

Relaterade dokument

WOD-bladet 2012

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Stéen
E-post: marie.steen@ilco.nu
Telefon: 0371-101 30
Mobil: 076-797 00 52