World Ostomy Day 3 oktober 2015

World Ostomy Day 3 oktober 2015

WOD/stomidagen genomfördes i Malmö samma dag som ILCO firade sitt 50-årsjubileum.

Fredrik Kylberg och Tord Jägsten delade på stomipriset 2015.

Fredrik fick priset med denna motivering: Fredrik har genom sitt engagemang för stomiopererade utfört ett pionjärarbete för att inrätta Sveriges första Fredrik Kylberg och Bo Karlssonstomimottagning i Värmland på tidigt 70– tal. Detta blev startskottet för landsting över hela landet att införa liknande mottagningar. 

Han har även utarbetat innovativa operationsmetoder som dramatiskt höjt livskvalitén för många stomiopererade.

 

Tord JägstenTord fick priset med denna motivering:

Tord har utfört ett pionjärarbete för ILCO:s barn- familj- och ungdomsverksamhet. Han var en inspirationskälla vid varje möte som arrangerades och alla som var barn- förälder- eller ungdom från tidigt 80- tal och många år framåt, vet vem Tord är.

Han har även genom innovativa idéer utvecklat stomihjälpmedel speciellt anpassade för barn, vilket bidragit till en högre livskvalité för dessa.