World Ostomy Day 3 oktober 2009

World Ostomy Day 3 oktober 2009

Den första lördagen i oktober vart tredje år arrangeras den internationella stomidagen världen över. I Sverige var många länsföreningar engagerade och delade ut WOD-bladet och andra broschyrer samt lämnade information.

Prisutdelning Coloplast utlyste en tävling om vilket land som lyckades bäst med att NÅ UT, som var slogan för tävlingen. I varje   region delades tre priser ut och i Europa fick svenska ILCO andra pris. Här tar Marie Stéen från Sverige emot det   svenska priset som var 500 USD. Priset fick vi för att vi gjort en specialutgåva av vår medlemstidning ILCO-     bladet, som vi kallade WOD-bladet. Den kan du hitta i högerkolumnen för hemladdning.

 Övriga på bilden är prisutdelaren Peter McQueen från Australien och förstapristagaren från Englands   ileostomiorganisation Anne Demick.

 Dagen uppmärksammades på olika sätt och i Brasilien fick det brasilianska stomiförbundet brev om att deras   hälsominister skulle underteckna ett avtal om nationell policy för vård av stomiopererade och ett erkännande av   stomiopererades rättigheter. Du kan läsa mer om du klickar på relaterade dokument i högerkolumnen.

 En specialutgåva av ILCO-bladet utgavs denna dag, WOD-bladet 2009, som du hittar i högerspalten om du vill   läsa den.

 Här nedan följer litet bilder från den aktuella dagen.

 

Jämtlands länsförening    Värmlands länsförening    Skånes länsförening

Jämtlands länsförening

Värmlands länsförening

Skånes länsförening

Relaterade dokument

Brev till brasilianska stomiförbundet
WOD-bladet 2009

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Stéen
E-post: marie.steen@ilco.nu
Telefon: 0371-101 30
Mobil: 076-797 00 52