Stomidagen 2016

Stomidagen 2016

Stomidagen 2016 anordnades på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad lördagen den 1 oktober. ILCO-förbundet genomförde stomidagen i samarbete med Värmlands länsförening. Temat för dagen var "IBD, urologiska diagnoser och korttarmssyndrom".

ILCO:s undersökning, ”Hur mår din tarm?”, som genomförts bland 150 personer med korttarmssyndrom, redovisades under stomidagen. Enkätsvaren visade tydligt att det är tufft och isolerande att leva med kort tarm.

Patienten Maria Gullberg lever idag med bara en meter tunntarm. Hon berättade om en ny behandling som hon testat. Det var förra året hon blev erbjuden att testa en ny medicin och den har helt förändrat hennes liv. Hon har gått ner från cirka 50 toalettbesök per dag till cirka 15.

John Widström, överläkare vid medicinsk gastroenterologi kompletterade Patientperspektivet med att berätta hur tarmsvikt fungerar.

Fredrik och Jonny OlssonFredrik Kylberg, kirurg och tidigare överläkare på Centralsjukhuset i Karlstad, gav en historisk återblick på stomivården i Värmland. Han berättade om hur han tillsammans med Ylva Kjellgren 1973 startade Sveriges första stomimottagning. Stomivården var vid den här tiden mer eller mindre obefintlig. Patienterna blev opererade, men fick ingen uppföljning eller efterbehandling. 

Fredrik Kylberg såg det stora behovet hos patienter att få komma i kontakt med andra i samma situation. 

Parallellt med sitt vanliga arbete drev han kliniken där han hade gruppträffar för personer med stomi. Detta var lärorikt både för patienterna och för honom och Ylva. Alla lärde av varandra och stomivården utvecklades sakta men säkert.

StomipristagareFör femte året i rad delade ILCO ut årets stomipris. Priset gick i år till Eva Carlsson, stomiterapeut vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Nomineringen lyder:

Som den främsta inom omvårdnadsforskning i området stomi har hon på ett föredömligt sätt uppmärksammat de problem som den stomiopererade kan drabbas av och på så sätt förbättrat situationen för den samma. Hon har även förbättrat vården genom sin insats som kurs ansvarig på stomiterapeut utbildningen i Sverige (även Danmark). Hon brinner också för en mycket utsatt grupp, patienter med tarmsvikt, där hon idag är med och driver en unik mottagning för dessa utsatta patienter.