Stomidagen 2013

Stomidagen 2013

Stomidagen anordnades i Folkets Hus Umeå den 5 oktober.

Stomidagen som förbundet genomförde i Umeå Folkets Hus i samarbete med Västerbottens länsförening samlade totalt drygt 60 personer. De fick lyssna på intressanta föreläsningar. Bengt Friedrich berättade om urinvägsstomier och Håkan Olsson om kolorektalcancer och dess behandling. Både Bengt och Håkan är överläkare på Umeå universitetssjukhus. Där arbetar även stomiterapeut Carin Innala-Häggström som ledde två workshops. I den ena informerade hon om bandagering, gav tips och svarade på frågor. Den andra hade temat "Stomi och samlevnad".

I den workshop som handlade om inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, berättade överläkaren Chunliang Shi bl.a. om hur stor cancerris-ken är vid IBD.
Chefen för Regionalt cancercentrum norr, Beatrice Melin, informerade på sin workshop om RCCs arbete. Nationella riktlinjer för att tidigt upptäckta tarmcancer genom screening var ett av hennes ämnen.

Under stomidagen fick Maria Gylfe årets stomipris för sitt engagemang vid framtagandet av kok- och inspirationsboken "Vissa har andra utvägar". Maria är chefssjuksköterska på kirurg- och urologkliniken avd 61 på Danderyds sjukhus. Förutom diplom bestod priset av ett stipendium på 10 000 kr ur ILCO-fonden.

Samtidigt som Maria fick stomipriset fick sjukhusledningen vid Danderyds sjukhus ett hedersomnämnande för deras berömvärda in-satser i att tillvarata och stödja de anställdas innovativa och praktiska idéer till förmån för sjukhusets patienter.

Hedersomnämnande togs emot av verksam-hetschef Johanna Albert.

Artiklar och inslag i media

Nedan finns länkar till tidningsartiklar och TV-inslag i samband med stomidagen.

Intervju med Therese Dicklén i TV4 Umeå

Artikel i tidningen Vårdfokus om stomipristagaren

Intervju med Therese Dicklén i Folkbladet Västerbotten