Stomidag 2018

Inbjudan till Stomidag/Temadag

om cancer i urinvägar och vägen tillbaka, den 5 oktober 9.00 - 16.00 på Scandic Crown hotell i Göteborg.

Ämnen som kommer att behandlas är bland annat:

Varför får man cancer i urinblåsa och urinvägar? Symtom, varningssignaler.
Hur ställs diagnos och vilka behandlingsmetoder finns?
Hur blir livet efter behandling och vilken hjälp kan man som patient förvänta sig av sjukvården?
Vad innebär standardiserade vårdförlopp?

Urologer, sexolog från Sahlgrenska sjukhuset som föreläser och mycket annat.
Produkt- och läkemedelsföretagen deltar med utställningar.

Kaffe och smörgås vid start kl 9 och lunch 12.15, allt är kostnadsfritt men anmälningsplikt.

Inbjudan med Program med anmälningstalong