Statuter för ILCOs stomipris

Statuter för ILCOs stomipris

Stomipriset delas ut årligen i samband med stomidagen/WODdagen. Prissumman är 10 000 kr. Stomipriset finansieras med medel ur ILCO-fonden.

Statuter för stomipriset och hur man nominerar pristagare finns i pdf-filen nedan.

Statuter för ILCO:s stomipris