Tarmcancerkväll 2019

Tarmcancerkvällen 2019 ägde rum i Malmö den 8 april.
 

Årets pris gick till professor Anna Martling vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Motiveringen lyder bland annat: Hennes forskning har bidragit till omvälvande förändringar i behandlingen av rektalcancer både nationellt och internationellt.

- Jag är mycket glad och hedrad över priset. Framtagandet av nya behandlingsstrategier för patienter med rektalcancer har inneburit en väsentligt förbättrad prognos och ett förbättrat omhändertagande genom hela vårdkedjan för denna patientgrupp. Jag är tacksam över att ha så många goda medarbetare som har gjort detta arbete möjligt. Arbetet kommer fortsätta med samma intensitet eftersom flera utmaningar återstår, säger Anna Martling.

Läs hela pressmeddelandet.