Tarmcancerkväll 2018

Tarmcancerkväll 2018

ILCO har under år, flera tillsammans med engagerad personal från Karolinska sjukhuset, varit med och arrangerat en temakväll för allmänheten. Den här kvällen kom cirka 150 personer för att ta del av programmet.

Annika Sjövall och Gabriella Jansson Palmer, båda överläkare och tarmcancerkirurger inledde med att berätta om vikten av tidigt upptäckt samt vilka behandlingsmetoder som finns att tillgå. Väldigt hoppfullt är att man idag kan leva längre än tidigare med spridd tarmcancer och i vissa fall kan den t.o.m. botas. 

Tarmen fungerar kanske inte som förr och vad händer med sexualiteten efter ingrepp i bäckenregionen var nästa programpunkt. Karin Eriksson, Gail Dunberger och Eva Westling från enheten för Cancerrehabilitering i Stockholm berättade om att det finns hjälp att få och att det inte behövs någon remiss för att komma till dem. Möjligheterna till rehabilitering varierar tyvärr ännu över landet. Som patient kan man efterfråga rehabilitering om det inte erbjuds av sjukvården. Med det fria vårdvalet vi har i Sverige kan man också själv söka rehabilitering i andra landsting. Dock måste man då betala resorna själv.

Nick Borgen, musiker och författare, berättade berörande om sin genetiska tarmcancer och om hur hans far och bröder gått bort i sjukdomen. Nick själv har bra erfarenheter av såväl kirurgi och sjukvård. Han hade däremot önskat att information om ILCO skulle givits tidigt av sjukvården och att han redan på sjukhuset skulle ha behövt träffa en stomiopererad person. Som tur var fann Nick information om ILCO:s caféträffar i Göteborg på nätet. Under den första caféträffen han besökte fann han hoppet om ett bra liv som stomiopererad genom att se att där fanns människor som levt många, många år med god livskvalitet som stomiopererade.

Tarmcancerkvällen brukar vara en kväll då vi också delar ut Tarmcancerpriset som i år gick till Kenneth Smedh, kirurg, överläkare och professor i Västerås, men tyvärr kunde inte han närvara just denna kväll utan det kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.