Tarmcancerkväll 2017

Tarmcancerkväll 2017

Tisdagen den 7 mars anordnades en tarmcancerkväll i Nanna Svartz auditorium på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kvällen anordnades av ILCO-förbundet i samarbete med Stockholms länsförening och Karolinska Universitetssjukhuset.

Moderator under kvällen var Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska.

Efter att förbundsordförande Bo Karlsson kort informerat om ILCO föreläste Annika Sjövall, docent och överläkare vid Karolinska, om tarmcancer och att det är en folksjukdom som drabbar cirka 6 000 personer årligen i Sverige.

Maria Hellbom, chef Centrum för cancerrehabilitering, informerade om deras viktiga arbete och att rehabilitering släpar efter på många håll i landet. Rehabilitering behövs under sjukdomsperioden men även efter att cancern är botad. Även närstående kan behöva ingå i rehabiliteringen.

Besök bland utställare

Maria Albertsson, professor och onkolog vid Linköpings Universitetssjukhus föreläste om orättvisorna mellan de olika cancerformerna. Hon berättade bland annat att överlevnaden är större när det gäller bröst- och prostatacancer än när det gäller tjock- och ändtarmscancer. Det ges även större forskningsanslag till bröst- och prostatacancer.Maria A och Anna

Maria var noga att påpeka vikten av aktiva patientorganisationer för att synliggöra cancerdiagnoser.

Författaren Karin Wahlberg var den sista föreläsaren under kvällen. Hon har skrivit boken "Cancerland - tur & retur. Karin är läkare och hon berättade på ett inspirerande sätt om sin cancerresa och hur hon upplevde cancervården utifrån en läkares perspektiv.

Kvällen avslutades med att professor Torbjörn Holm tilldelades 2017 års tarmcancerpris. Priset delades ut av regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg. Mera om tarmcancerpriset.

Föreläsare, pristagare m.fl. Försäljning av tarmpins