Tarmcancerkväll 2016

Tarmcancerkväll 2016

Under månaden anordnades många föreläsningar ute i landet, ofta i samarbete med Magtarmförbundet. Förutom i Stockholm anordnades träffar i Kalmar, Göteborg, Trollhättan, Karlstad, Gävle, Uppsala och Luleå.

I Stockholm anordnade länsföreningarna, i samarbete med förbunden, en tarmcancerkväll. Den genomfördes i Nanna Svartz auditorium på Karolinska i Solna den 9 mars. Cirka 170 personer tog del av föreläsningar utställningar och mingel. 

Anna Martling, professor i kirurgi vid gastrocentrum på Karolinska sjukhuset berättade om den forskning hon bedriver när det gäller nya behandlingsformer.

Anna Martling
Anna Martling föreläser. Foto Matilda Lann

Jan-Erik Frödin, överläkare vid onkologiska institutionen på Karolinska, föreläste på ett lättförståligt sätt om medicinsk behandling av tarmcancer. 

Jan-Eriks presentation

Maria Hellbom, psykolog vid RCC Stockholm/Gotland berättade om det projekt gällande rehabilitering av cancerpatienter som hon nyligen startat.
Britten Söderström berättade på ett gripande sätt om hur hon upplevt vården i samband med att hon fick tarmcancer.

Duktig och uppskattad moderator under kvällen var Annika Sjövall, överläkare vid gastrocentrum på Karolinska. 
Före föreläsningarna och under fikapausen kunde deltagarna besöka drygt tio utställare som visade produkter samt berättade om sina företag. Ett mycket uppskattat inslag under tarmcancerkvällen.

Annika Sjövall. Foto Matilda Lann
Annika Sjövall. Foto Matilda Lann