Tarmcancerkväll 2014

Tarmcancerkväll 2014

Våga prata bajs med din doktor.

Den 25 mars var det dags för året tarmcancerdag. Dagen var uppdelad i två sessioner, ett på eftermiddagen mellan 13-16 och på kvällen 18-21. Till eftermiddagen var profession, politiker, myndighetspersoner och patienter inbjudna för att diskutera hur vi kan förbättra den svenska tjock- och ändtarmscancervården. Cirka 70 personer deltog under den sessionen. Till kvällen var inbjudan riktad till allmänheten. Platsen för dagen var Norrtullsgatan 7 i Stockholm och arrangörer var ILCO tillsammans med Mag- och tarmförbundet. Sponsorer var Roche, Sanofi, Dansac/Hollister, Bayer, Merck, Amgen och Cancerfonden. Moderatorer för Tarmcancerdagen var professor och onkolog Bengt Glimelius samt professor och tarmkirurg Lars Påhlman. Båda arbetar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I Sverige får en patient med tarmcancer vänta i medeltid 65-76 dagar från remiss till behandlingsstart.
I Danmark är behandlingen igång efter cirka 10 dagar.

– Det är oacceptabelt när vi vet att de långa väntetiderna i Sverige beror på hur vården är organiserad. Socialstyrelsen har just avslutat sin tredje rapport om väntetiderna, ”Väntetider cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården”. Nu är det dags att lägga pappren åt sidan och titta på hur Danmark har löst problemen, säger förbundsordförande Bo Karlsson, ILCO, tillsammans med förbundsordförande Birgitta Rehnby, Mag-och tarmförbundet, i ett gemensamt krav till Socialstyrelsen och socialministern

Bo-Karlsson-och-Birgitta-Renby-webbDen näst dödligaste cancerformen i Sverige är tarmcancer. Drygt 5 500 svenskar får varje år besked att de har tarmcancer. Endast bröst- eller prostatacancer är vanligare, men här är överlevnaden mycket högre.

Åsa Himmelsköld från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menade att landstingen måste samarbeta betydligt mer än idag och hjälpas åt att utveckals tillsammans istället för var och en för sig. Möjligheten att konkurrensutsätta landstingen borde också finnas.

Annika Sjövall från Regionala Cancercentra, RCC Stockholm-Gotland, informerade om att det är extrem skillnad i specialistkompetensen vad gäller kirurger på olika sjukhus. Om kontaktsjuksköterskans roll informerade Kerstin Törnquist. Enligt Socialstyrelsen ska ALLA patienter ha tillgång till en namngiven kontaktsjuksköterska. Nu känner många till det och patienterna börjar själv att efterfråga detta, vilket är bra. Rolf Hultcrantz informerade om screeningen som startat i hela landet i år. Tidig upptäckt är det absolut viktigaste för att överleva cancer.

Kvällssessionen startade kl 18 med att Bo Karlsson hälsade alla 170 anmälda välkomna och presenterade Birgitta Rehnby och moderatorerna Lars Påhlman oh Bengt Glimelius.

På kvällen var Caroline Helmersson Olsson och Andreas Lundqvist med och berättade om sina upplevelser. Andreas var 33 år, hade precis fått två tvillingdöttrar, arbetade med ungdomar och levde ett mycket aktivt liv när han fick sitt cancerbesked. Beskedet var en cancertumör långt nere i ändtarmen och han skulle opereras och få en permanent stomi.

”Efter första fasen, att överleva, började kampen” säger Andreas. Han kände sig rädd och ensam, kände ingen som hade stomi. Andreas bestämde sig för att stomin var inget att skämmas för, han hade överlevt cancern. Han tänkte inte gömma sig. Han började med att våga visa sig på stranden i badbyxor där stomipåsen syntes. Han vill visa så många som möjligt att han har fått en stomi för att han har överlevt cancern. För att få ut mer information i samhället tog han sin syster Maria Lundqvist till hjälp och de har tillsammans gjort en föreställning som heter ”Min bror och jag”, med målet att få folk att våga prata även om det svåra. De ville få vänner och anhöriga att höra av sig, även när människor drabbas av kriser. Med föreställningen, som de förra året turnerade med runtom i Sverige, har Andreas och Maria bidragit till att sprida kunskap om och rasera fördomar kring tarmcancer. Där beskriver de rädsla, lusten och kärleken till livet. Det är viktigt att dela rädslor och att hjälpas åt. Allt går lättare då.

Caroline berättar att hon inte hade tid att få cancer. Riksdagskvinna som hon är fanns det inte i hennes almanacka, att bli sjuk och absolut inte i cancer. Både Caroline och Andreas vill uppmärksamma vården på vikten av att ha en kontaksjuksköterska, en person som håller ihop allt. Som vet när olika undersökningar ska göras och håller koll och vet när en kurator, psykolog eller annat ska sättas in.

Anna Martling, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, föreläste i ämnet tarmcancer i Sverige 2014. Hon poängterade vikten av att professionen är med idag då tarmcancer ökar. Anledningen är att vi blir äldre och det är en livsstilssjukdom. Ändtarmscancer är vanligare hos män och största anledningen är förvärvade orsaker som kostvanor och övervikt. Vi vet idag att motion, mer fibrer, calcium (mjölkprodukter) och kaffe ger en minskad risk för ändtarmscancer.

”Vad gör vi idag?” avslutar Anna med. ”Dagens forskning är morgondagens sjukvård”. Forskning behövs, vi kan hela tiden bli bättre. En utmaning är spridning till lever och lungor och där bedrivs forskning med nya studier. Även om Anna är kirurg så är hennes önskan att vi i framtiden kan bota tjock- ändtarmscancer utan kirurgi.

Bättre livskvalitét – överleva men också leva.

Maria-o-Andreas-Lundqvist-webbDå var det dags för kvällen sista punkt som var utdelning av året tarmcancerpris. I år gick ena halvan av Tarmcancerpriset till Andreas Lundqvist och hans syster skådespelerskan Maria Lundqvist somtillsammans gjort stora insatser för att sprida kunskap kring sjukdomen. De delar på priset med kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus Västerås, som genom ett målmedvetet arbete Västmanlands-sjukhus-avd-6-webbmed den postoperativa omvårdnaden av tarmcancerpatienter lyckats nå mycket goda resultat.