Tarmcancerkväll 2012

Tarmcancerdagen 2012

Tarmcancermånaden mars hade sin speciella föreläsningsdag den 27 mars i Svenska läkarsällskapets fantastiska lokaler i Stockolm.

Arrangörer var ILCO, Mag- och tarmförbundet, Cancerfonden, Coloplast, Roche och Amgen.

Ett hundratal personer hade infunnit sig till denna dag med spännande föreläsningar med bl.a. en historisk exposé över tarmcancer och dess behandlingar, forskning, en patientberättelse om en ung kvinna som drabbats, orättvisor i vården av tarmcancer, uppdrag från RCC och SKL gällande studie screening samt en paneldebatt.

Årets tarmcancerpris delades också ut och det gick till professor och överläkare Lars Påhlman vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Lars Påhlman
Lars Påhlman