Regionala Cancer Centrum

Regionala Cancer Centrum

Webbplats om svensk cancervård

Sveriges sex regionala cancercentrum är norr, Stockholm Gotland, syd, sydöst, Uppsala Örebro och väst. De lanserar ny gemensam webbplats, med det viktigaste och senaste om utvecklingen i svensk cancervård och enkla vägar till regionala cancercentrum för lokal och detaljerad information. www.cancercentrum.se vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, men också till patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till utvecklingen mot en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.

Nav för utvecklingen

Cancercentrum.se ska bli ett nav på internet för utvecklingen av den svenska cancervården. Här finns till exempel alla beslutade nationella vårdprogram på cancerområdet, rapporter om pågående nationella utvecklings- och forskningsprojekt och material kring arbetet med kvalitetsregister. Arbetet med att engagera patienter och närstående i vårdutvecklingen kommer också att beskrivas.

Nyheter från hela landet

Den nya webbplatsen kommer också att fungera som ett slags "skyltfönster" för arbetet som bedrivs i de sex regionala cancercentrumen, med publicering av regionala nyheter och länkar till deras webbplatser och nyhetsbrev. Information om kvalitetsregister

Alla är välkomna till webbplatsen, och det finns säkert en del intressant för engagerade patientföreträdare. Men det är inte en webbplats som är till för att informera patienter, närstående och invånare om cancersjukdom och – vård. Det gör landsting och regioner utmärkt med gemensamma krafter via 1177.se, där det finns mycket välarbetat och lättillgängligt material om cancer. 

www.1177.se/cancer