Stödpersonsutbildning steg 1, 22-23 april 2017

Stödpersonsutbildning steg 1, 22-23 april 2017

Arvsfondsprojektet ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och uro diagnos samt närstående”

Femton personer från olika delar av landet deltog vid ILCO:s stödpersonsutbildning, steg 1, den 22–23 april, 2017 som genomfördes på Hotell Best Western, Bromma.


Utbildade stödpersoner och projektledare

Stödverksamheten är nationell och kommer att bedrivas via telefon stöd. Intentionen är att verksamheten skall vara igång den 1 juni, 2017. Upplysning om hur man kommer i kontakt med stödverksamheten kommer att finnas tillgängligt på ILCO:s hemsida www.ilco.nu. Information om stödverksamheten skall även förmedlas till vården, samt marknadsföras medialt. Anonymitet och tystnadsplikt råder vid all kontakt inom stödverksamheten.

Utbildningsprogrammet innehöll bl.a.

  • ”Hur bedriver man stödsamtal via telefon” föreläsning av Britta Hedefalk, specialiserad inom psykosocial handledning, Cancerfondens informations- och stödlinje.
  • ”Varför får man stomi” föreläsning av Meta Gylin, leg. ssk, uro-stomiterapeut och Ioana Fogheanu, leg ssk, stomiansvarig vid urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.
  • ”Cancer och bäckenrehabilitering, kontaktsjuksköterskans roll, min vårdplan” föreläsning av Kerstin Törnquist, leg ssk, kontaktsjuksköterska, vårdutvecklare.
  • Sten Edebäck, stödperson åt Blodcancerförbundet. Föreläsning om erfarenheter av att vara stödperson.
  • Hjalmar Raymond, presentation av telefonisystemet Telavox.

Projektledare Christina Christoffersson och Peter Nylund

Ioana Fogheanu

Britta Hedefalk

Meta Gylin