Stödpersonsutbildning steg 1, 10-11 februari 2018

Stödpersonsutbildning steg 1, 10-11 februari 2018

Arvsfondsprojektet ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och uro diagnos samt närstående”

Fem personer från olika delar av landet deltog vid ILCO:s andra stödpersons-utbildning, steg 1, den 10-11 februari, 2018 som genomfördes på Hotell Best Western, Bromma.

Stödverksamheten är nationell och bedrivs via telefon stöd. Verksamheten är igång fr.o.m. den 1 juni, 2017. Upplysning om hur man kommer i kontakt med stödverksamheten finns tillgängligt på ILCO:s hemsida www.ilco.nu. Information om stödverksamheten förmedlas till vården, ILCO läns- och lokalföreningar, samt marknadsförs medialt på sociala medier, tidskrifter. Anonymitet och tystnadsplikt råder vid all kontakt inom stödverksamheten.

Utbildningsprogrammet innehöll bl.a.

  • Hur bedriver man stödsamtal via telefon” föreläsning av Britta Hedefalk, specialiserad inom psykosocial handledning, lång erfarenhet från Cancerfondens informations- och stödlinje.
  • ”Varför får man stomi” föreläsning av Meta Gylin, leg. ssk, uro-stomiterapeut och Ioana Fogheanu, leg ssk, stomiansvarig vid urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.
  • Cancer och bäckenrehabilitering, kontaktsjuksköterskans roll, min vårdplan” föreläsning av Kerstin Törnquist, leg ssk, kontaktsjuksköterska, vårdutvecklare.
  • Tomas Pauluser, stödperson i ILCO stödverksamhet. Föreläsning om erfarenheter av att vara stödperson.
  • Genomgång av telefonisystem, bokningssystem m.m.

Projektledare Christina Christoffersson och Peter Nylund.

Britta Hedefalk

Meta Gylin

Ioana fogheanu

Kerstin Törnqvist

Tomas Pauluser