Regionkonferens 24 november 2016

Regionkonferens 24 november 2016

Tredje regionkonferensen i ILCO projektet Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående som beviljats av Allmänna Arvsfonden är genomförd. Vi höll till i Bromma på Hotell Best Western den 24 november.

Intresserade och entusiastiska deltagare kom även denna gång. Grupparbeten som redovisades ledde till intressanta diskussioner som gav många användbara idéer och uppslag till projektets framtida genomförande. Det har varit tre givande konferenser. Stödpersonsutbildningen och en kontaktplattform för stödverksamheten ska byggas och skräddarsys efter resultat som framkom från grupparbeten vid de tre regionkonferenserna. Sammanställning är gjord och presenterades på projektets arbetsgruppsmöte den 5 december. Sammanställningen diskuterades och analyserades av arbetsgruppen, därefter fastställdes riktlinjer för det fortsatta arbetet med planering inför våren 2017 som nu är nu i full gång. Preliminärt fastställdes stödpersonsutbildningen till 22-23 april 2017. Vi vill tacka alla som deltog på konferenserna och önska en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

projektledar Christina och Peter