Regionkonferens 13 oktober 2016

Regionkonferens 13 oktober 2016

Regionkonferens 13 oktober 2016

ILCO:s arvsfondsprojekt ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm och uro diagnos samt närstående” som vi tidigare har rapporterat om är i full gång. 
Den andra regionkonferensen ägde rum i Hässleholm den 13 oktober. Dagen varvades med föreläsningar, grupparbeten. Även denna konferens resulterade i livliga diskussioner med tankar och åsikter utifrån olika perspektiv. Många goda uppslag framkom till att bygga vår kommande stödverksamhetsplattform. Vi tar med detta till vårt planeringsmöte med arbetsgruppen i december. Återkommer i nästa ILCO Magasin med projektets planering för 2017.

Hälften av deltagarna kom från vården, tyvärr var det ingen av deltagarna som representerade närstående.

Den tredje konferensen kommer att äga rum i Stockholm den 24 november.

Syftet med regionkonferenserna har varit att inventera tankar och idéer utifrån olika perspektiv.

Projektledarna Peter Nylund o Christina Christoffersson