Projektbeskrivning 2017-04-02

Projektbeskrivning 2017-04-02

Rapport från ILCO:s treåriga Arvsfondsprojekt ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och uro diagnos samt närstående”

Projektets syfte är att erbjuda personer med stomi, tarm- och uro diagnos samt deras närstående en kontakt med utbildad stödperson från ILCO. Stödverksamheten kommer att bli nationell och bedrivas via telefonstöd. En stödperson skall själv ha erfarenhet eller vara närstående till någon med ovan angiven diagnos. Personen skall vara väl rehabiliterad.

Stödverksamhetens huvudsakliga mål är att i samarbete med stomiterapeuter, uroterapeuter och kontaktsjuksköterskor verka för att forma ett väl fungerande nätverk för samtliga parter.

Hälso- och sjukvårdspersonal verkar för att förmedla kontakt mellan patienter, närstående och ILCOs stödverksamhet.

Hela projektbeskrivningen