Stödverksamhetsprojekt

Stödverksamhetsprojekt

I början av september 2015 beviljade Allmänna Arvsfonden ILCO:s projektansökan om ett treårigt projekt. Projektets namn är Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående .

Projektledare var Peter Nylund, peter.nylund@ilco.nu och Christina Christoffersson, christina.christoffersson@ilco.nu.

Bakgrund till projektansökan.

ILCO är ett förbund för alla som har en sjukdom eller missbildning i tarmsystem eller urinvägar, oavsett om de är stomiopererade eller inte. En stor anledning till att vi började diskutera ansökan, är att vi dagligen får frågor om ILCO har stödverksamhet. Det saknas en mellanhand, en stödperson för de som drabbas. En person som själv drabbats och upplevt förändringen i livet som det innebär och hur det påverkar oss alla på olika sätt.

Till vänster finns information om de regionkonferenser som genomförts.