Tonårsträffen april 2010

Tonårsträffen april 2010

Första träffen inom projektet hölls på Karlskoga Folkhögskola 23 - 25 april.

Äntligen var det dags för IBD-projektets första ungdomsträff! Den genomfördes på Karlskoga folkhögskola den 23-25 april och vände sig till de som bor i mellanregionen av Sverige. Våra månader av förberedelser genom utskick, informationsspridning och otaliga mail var till ända och det skulle visa sig om vi i projektgruppen för IBD-projektet som är ett projekt mellan ILCO (riksförbundet för stomi och reservoaropererade) och RMT (riksförbundet för mag- och tarmsjuka) hade gjort ett bra jobb och framför allt vad tonåringarna skulle tycka om helgen.

På lördagen så gästades vi av David Svensson, en kille som är professionell triathlet och som även har Ulcerös colit. David berättade om sina sjukdomsår David Svenssonoch om hur han jobbat sig upp till elittoppen och förmedlade budskapet att ingenting är omöjligt. David berättade om när han var som mest sjuk och hans träning bestod av att blåsa i en flaska för att öva lungorna då han fick vatten i lungorna när han var mycket sängliggande. Då tänkte han att, kan han blåsa en gång i flaskan så kan han blåsa tio gånger och det tänket har sedan följt honom.

Söndagen startade med att Johan Byhlin berättade sin sjukdomshistoria. Om David gav oss motivation och hjälpmedel att kunna utvecklas och orka, så gav Johan oss igenkänning i hög grad med problem såsom att skickas till vårdcentralen och komma hem igen med en ordination om vila och medicinering av de kända smärtstillande läkemedlen. Tröttheten som gör det svårt att sköta skolan, oförståelsen hos skolan och känslan och tron om att man är ensam.

De flesta av deltagarna hade aldrig varit på någon likande träff, vilket vi i projektgruppen anser vara ett bra betyg då det innebär att vi har nått ut till de ungdomar som kanske behöver de här träffarna allra mest. Den respons och de leenden som lämnade Karlskoga på söndagen kan bara vara ett tecken på att helgen varit lyckad och det ger oss i projektgruppen ännu mer motivation att fortsätta jobba och till hösten väntar träffar i region Norr och Söder.