IBD projekt för tonåringar

IBD-projekt för tonåringar

Detta projekt riktade sig till tonåringar med IBD (inflammatoriska tarmsjukdomar) och genomfördes i samarbete med Mag- och tarmförbundet. Medel till projektet har beviljades av Allmänna Arvsfonden.

Projektet som var treårigt startade 1 oktober 2009. De sjukdomar det främst gällde var Ulcerös kolit och Morbus Crohn. Anledningen till projektet var signaler vi fått från föräldrar där de frågat om vi inte kan göra något för de aktuella tonåringarna. Samma förfrågningar har också kommit från vården. IBD verkar ha ökat markant bland tonåringar de senaste åren men trots detta känner sig de drabbade ofta väldigt ensamma i sin situation eftersom det sällan finns flera i kamratkretsen med samma diagnos.

Projektet har tillvaratagit den kraft som ligger i mötet med andra i samma situation. Ungdomarna i den åldersgrupp det handlade om fick möjlighet att stärkas av varandra och av ny kunskap samt även se de möjligheter som finns. Med projektet kunde vi ge de aktuella tonåringarna möjlighet att träffa andra i liknande situation och därmed knyta kontakter för framtiden. En av målsättningarna med de regionala konferenser som ingick var att i så många län som möjligt skapa grupper som efter projekttidens slut kan träffas i olika forum och nätverk.

En annan viktig del var framtagande av informationsmaterial. Skriftligt material och en informationsfilm blev resultatet. Informationsmaterialet utarbetades under projektarbetets gång så att de deltagande ungdomarna själva kunde påverka och prägla innehållet.

För att projektet skulle kunna genomföras var det viktigt att upprätta bra kontakt med de medicin- och kirurgavdelningar som behandlar de aktuella tonåringarna. Denna kontakt skedde både via personliga besök, e-post och telefonkontakter.

Relaterade dokument

Har du IBD? Det har vi med!

Filmer om IBD hos ungdomar

Under arvsfondsprojektet Tonåringar med inflammatoriska tarmsjukdomar spelades det in en informationsfilm "Har du IBD? Det har vi med!"

Filmen innehåller intervjuer med tonåringar, vuxna ungdomar, och triathleten David Svensson. David tillhör Sverigeeliten i Triathlon och var bl.a. med i Ironman på Hawaii. Alla har de det gemensamma att de har en inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Även intervju med en förälder samt ett sjukhusbesök på Drottnings Silvias Barn- och ungdomssjukhus ingår.

Förutom den redigerade filmen finns sjukhusbesöket och intervjun med David Svensson i sin helhet som separata delar.

IBD-filmen med alla delar finns att beställa på DVD från ILCOs och Mag- och tarmförbundets kanslier. info@ilco.nu 08-546 40 520 respektive info@magotarm.se 08-642 42 00