Projekt

Projekt

Nytt Arvsfondsprojekt.

En del av ILCOs verksamhet pågår i projektform. Ett nytt arvsfondsprojekt startade januari 2016 och beräknas pågå i tre år. 
Projektets namn är ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående”. Projektledare är Peter Nylund och Christina Christoffersson. 

Barn- och familjeprojektet

var ett projekt som genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden. Det var treårigt och efter att projektet nu har genomförts ingår barn- och familje-verksamheten i ILCOs ordinarie verksamhet.

IBD-projektet för tonåringar

var även det ett treårigt projekt som genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden. Det vände sig till tonåringar med inflammatoriska tarmsjukdomar och var ett samarbetsprojekt med Mag- och tarmförbundet.