Jubileum ILCO 50 år 2015

Jubileum ILCO 50 år 2015

1965 är året då ILCO officiellt blev ett förbund för stomiopererade.

Första medlemsbladet kom ut i juni samma år. Styrelsen bestod av Olle Dellvi, ordförande, Christian Soop, programsekreterare, Sven Leijonborg, informationssekreterare, Olof Larsson, kassör och Raoul Thelander, ledamot. Medlemsavgiften var för aktiv (opererad) 10 kronor per år och för passiv (övrig intresserad) 5 kronor per år.

ILCO:s 50-årsjubileum genomfördes i Malmö den 3 oktober.

Den jubileumsskrift som gavs ut går bra att ladda hem

  Mingel innan jubileumsfestligheterna.

Gunvor Berthner, en av de inbjudna till jubileumsfestligheterna.

Ordförande i ILCO under åren har varit Olle Dellvi, Gunvor Berthner, Märta Carlsson och Börje Olsson. Nuvarande ordförande är Bo Karlsson.