ILCO Zimbabwe 2012

ILCO Zimbabwe 2012

Rapport från uppföljningsresa till Zimbabwe februari - mars 2013

Väl nere i Harare och inchekad på Holiday Inn fick jag och Heine Lindsal, besök av familjen Moyo. Kudzwai, Lizzies son på åtta månader var medelpunkten. Vi fick berättat för oss att Lizzies kejsarsnitt och sjukhusvård i fem dagar kostade cirka 40.000 svenska kronor, som familjen fick ta banklån för att kunna betala. Ur fler synviklar var det även unikt att en stomiopererad kvinna fött barn i Zimbabwe. Kunskapen om att det var möjligt att föda barn som stomiopererad fick Lizzie när hon besökte Sverige 2009. Läkarna i Zimbabwe hade sagt till henne att det var en fara för hennes liv om hon blev gravid.

ILCO Zimbabwe Trust hade lånat konferenslokal på Cancer Centrat i Harare för vårt arbete. Vi började första arbetsveckan med att de redogjorde för alla aktiviteter under 2011. De visade informationsbroschyrerna de låtit trycka, T-shirts med deras logga. Många enskilda berättelser från stomiopererade fick vi också höra.

Vi skrev verksamhetsrapporten och den finansiella rapporten tillsammans som ska redovisas till Forum Syd. Kan nämnas att 2010 hade ILCO Zim 30 medlemmar och i slutet av 2011 har de 498 medlemmar. Vi var imponerade av deras uppsökande arbete att få kontakt med nya stomiopererade och andra intresserade.

De har utökat sitt nätverk med andra handikapporganisationer och har ett nära samarbete med Cancer Centrat, där de håller de flesta medlemsmötena. De har bra kontakt med flera viktiga personer på Hälsoministeriet. Under andra veckan var det flera studiebesök bl.a. på sjukhus, där vi träffade många nyopererade personer med stomier. Varje gång någon av personerna från ILCO Zim visade den stomiopererade hur bandagen fungerar och hur de ska sköta huden, var det alltid med sjukvårdspersonal som de också undervisade.

Även i år hade de bokat in ett besök hos dr Stamps, rådgivare till Hälsovårdsministern i landet. Han har följt ILCO Zims arbete på nära håll och visar stort intresse och hjälper dem med olika tillstånd som krävs för att de ska få besöka de olika sjukhusen.

ILCO Zims kontakt med FOW (Friends of Ostomates Worldwide) fungerar bra och de har fått två leveranser med stomimaterial från FOW i Washington.

Vi hade en genomgång av alla aktiviteter de ska genomföra under 2012 och jag är imponerad av arbetet de gjort och hur de förbättrat situationen för många stomiopererade. Jag har med mig många tacksamma hälsningar från styrelsen i ILCO Zimbabwe och alla de aktiva till Svenska ILCO, som gör den här insatsen möjlig för dem. ILCO Zim har stationära kontaktpersoner i Harare, Bulawayo och Chiredzi.

Sista dagen i Harare deltog vi på Världscancerdagen.

Marie Stéen