ILCO Zimbabwe 2011

ILCO Zimbabwe 2011

Vi anlände till Harare fredagen den 18e februari 2011. Lizzie Moyo hennes mamma Tsitsi och hennes systrar Linda och Tandi välkomnade oss på flygplatsen. Efter fem timmars bilresa till Chiredzi var vi inbjudna att bo hemma hos familjen Moyo i deras hus.

Första kvällen var vi fullt sysselsatta med att packa upp våra sex resväskor med stomiprodukter vi haft med oss. Vi hade också med oss T-shirts, pennor, block och nyckelringar med ILCO-Sweden reklam på. Det var för att visa exempel på hur de kan marknadsföra ILCO Zim Trust då finns pengar avsatta i budgeten till detta ändamål.

Hela första veckan i Chiredzi ägnade vi oss åt grupparbete, besökte stomiopererade, hade möte med styrelsen i ILCO Zim Trust och besökte både bra och dåliga sjukhus. Vi tillbringade en hel dag i Mutare, där vi bland annat besökte Lizzies läkare Kit Kat och en frivillig organisation som hjälper stomiopereade. Vi fick också tillfälle att presentera vårt projekt mellan
Svenska ILCO och ILCO Zimbabwe, som vi fått bidrag till av Forum Syd.

Innan vi anlände till Zimbabwe hade deras styrelse haft kontakt med sjukvårdsdepartementet och diskuterat vårt projekt, vilket de verkligen välkomnade och hoppas mycket på.

Vi har nu skrivit under avtalet och startat twinning projektet mellan Svenska ILCO och ILCO Zimbabwe. De
har fått all information om hur svenska ILCO är organiserat och bedriver sin verksamhet, sedan är det meningen att vi från Sverige ska vara ett stöd till dem under tiden de bygger upp en stark medlemsbaserad handikapporganisation utifrån sina möjligheter.

Vi arbetade med grupparbeten i styrelsen och resultatet av dem blev en prioriteringslista över vad de ska ägna sig åt under första året som att; utbilda styrelsemedlemmarna och de andra ideellt engagerade, informatera till stomiopererade och deras familjemedlemma, informera skolor och sjukhus om stomiopererades situation och även ha uppsökande verksamhet för att identifiera nya stomiopererade.

Nästa morgon tog vi adjö av Chiredzi och åkte till Bulawayo (Zimbabwes andra största stad) och hade ett möte med stomiopererade och några anhöriga på ett café. Här diskuterades mycket olika problem de opererade möter. Bland annat som, för flesta ordinarie människor, de mycket dyra stomipåsarna, om det ens finns att tillgå. För en stomipåse köpt i Sydafrika kostar cirka 50 USD (350 SEK).

Det är svårt att få rätt diagnos, sjukhuspersonal har ingen utbildning och vet inget om skötsel av stomier eller frågor och problematik. Det är detta som dessa personer behöver hjälp med. Naturligtvis att de också måste betala för operationerna i förskott är ett stort problem.
UBH (United Bulawayo Hospital) var ett större sjukhus som var bättre rustat. Vi började med att träffa Chefskirurgen, som även sitter med i direktionen. Ett antal personer från sjukhusledningen deltog också på mötet där vi presenterade vårt twinningprojekt. ILCO Zim fick en kontaktperson på detta sjukhus för att underlätta samarbetet i framtiden. Under rundturen efteråt träffade vi tre nyopererade personer på den manliga kirurgavdelningen, de låg cirka 30 personer i en stor sal. Lizzie lämnade stomibandage både till de opererade och till avdelningen.

Dagen efter åkte vi bil i fyra timmar till Harare. Junia som jobbar på Cancercentrat hade bjudit in oss för att höra om ILCO Zimbabwe. Några medlemmar i ILCO Zim Trust deltog också i mötet och i fortsättningen får de använda lokaler på Cancercentrat för sina möten och första mötet blev bestämt till den 18e mars.

Som avslutning på den här händelserika vistelsen i Zimbabwe var vi bjudna till doktor Timothy Stamps, som är rådgivare till hälsoministern i landet (f.d hälsominister). Mötet var mycket givande då han har ett stort engagemang och förståelse för de stomiopererades situation. Mötet är också ett bevis på Tsitsi Moyos stora kontaktnät som gjorde detta möte möjligt. Efter mötet kände vi oss väldigt nöjda och förväntansfulla inför framtiden för ILCO Zimbabwe. Doktor Stamps bad Tsitsi hålla honom underrättad om den fortsatta utvecklingen av projektet.
I början av år 2010 som jag skrev till FOW (Friends of Ostomates Worldwide), som är en volontärorganisation i USA och Canada. De samlar in stomiprodukter och skickar via containrar till länder i Asien och Afrika. Jag ville uppmärksamma dem på att det var aktuellt att starta en stomiorganisation i Zimbabwe och att de var i stort behov av stomiprodukter till sina medlemmar. Jag fick till svar att de tyckte jag skulle åka dit och verkligen se om organisationen fanns.

Redan dagen efter hemkomsten skrev jag en rapport till FOW (Friends of Ostomates Worldwide) och bekräftade att projektet nu var igång och att ILCO Zimbabwe existerar. Både jag och Lizzie fick snabbt svar och nu har FOW och ILCO Zim kontakt och håller som bäst på att lägga upp planerna för en första leverans med stomiprodukter till Zimbabwe.

Jag kommer fortlöpande att hålla er underättade om hur projektet utvecklas.

Marie Stéen