Projekt Zimbabwe

Projekt Zimbabwe

ILCO-förbundet har genomfört, tillsammans med ILCO Zim och med stöd från Forum Syd, ett treårsprojekt för att förbättra situationen för de stomiopererade i Zimbabwe.

Projektet vi haft med ILCO Zimbabwe Trust, pågick 2011 – 2013 och slutredovisades 2014 till Forum Syd. Nu fungerar vi som support och de skickar fortfarande rapporter till oss. De genomförde många aktiviteter och hade mycket uppsökande verksamhet, för att komma i kontakt med stomiopererade personer och bygga upp bra relationer med de olika sjukhusen. Vid projektet slut hade de över 800 medlemmar.

För att de ska kunna stötta andra länder att bilda patientorganisationer för stomiopererade behöver de mer stomimaterial. ILCO har tagit hand om material, som av olika anledningar inte får distribueras här i Sverige. Vi har tänkt skicka en container nu i höst till ILCO Zimbabwe Trust och ni som vill veta mer om projektet kontakta gärna Marie Steen 076-797 0052, eller marie.steen@ilco.nu. 

Till er som vill ge ett ekonomiskt bidrag till containern kan skicka pengar till ILCO:s pg: 67 70 10 – 1 eller bg: 5131 – 9697, märk inbetalningen container till Zimbabwe.


Hela rapporten

ILCO Förbundet – ILCO Zimbabwe Trust, fortsättningsvis ILCO Zim.

Den första kontakten med Lizzie Moyo 17 år skedde 2006. Hon blev ileostomiopererad efter fem års svår kamp för att få sin diagnos Ulcerös kolit. Stomiprodukter säljs i Zimbabwe (cirka 200 SEK/st). Vi skickade överblivna stomipåsar som vi fått via sjukvården till Lizzie under de första åren. Under denna tid föddes idén om en stomiorganisation. Lizzie besökte Sverige 2009, då bestämde vi tillsammans att Lizzie skulle bilda en stomiorganisation. Januari 2010 registrerades ILCO Zimbabwe Trust. ILCO-förbundet skickade en projektansökan för 2011 till Forum Syd, som beviljades. Februari 2011 var två representanter från ILCO-förbundet i Zimbabwe på besök. Då genomfördes workshops om projektplanering och genomgång av budget och aktiviteterna.

Under vistelsen fick vi även vara med om ett intressant besök hos dr Stamps (f.d. hälsovårdsminister), där vi tillsammans presenterade projektet.'

ILCO Zim är ägare och driver projektet, med råd och stöd från ILCO-förbundet. ILCO Zim skickar aktivitetsrapporter varje kvartal till ILCO-förbundet. Därefter sammanfattas årets aktiviteter och budgetutfall i en årsrapport, som godkänns av Forum Syd.

Efter Sverigegruppens besök i Zimbabwe har de fått ytterligare en ny samarbetspartner med organisationen FOW (Friends of Ostomy Worldwide) i USA, som skickar stomimaterial.

Under 2011 har ILCO Zim genomfört många aktiviteter i hela Zimbabwe. Genom den uppsökande verksamheten har antalet medlemmar ökat, från 30 stycken till 498 under 2011. De har skaffat kontaktpersoner på de flesta större sjukhus i landet. De har bland annat deltagit i Faire Trade, medverkat i TV-inslag och genom det ökat allmänhetens kännedom om organisationen och de stomiopererades situation.

I början av 2012 genomfördes ett nytt besök i Zimbabwe av ILCO-representanter från Sverige för gemensamt arbete med slutrapporten av 2011 och för aktiviteter som ska implementeras under 2012. I november 2012 kom Linda, Lizzie och Prince på besök till Sverige, alla är styrelsemedlemmar i ILCO Zim. Resan planerades och betalades av dem själva, men svenska ILCO ordnade praktikdagar på olika sjukhus hos
stomiterapeuter här i Sverige under deras vistelse här. Allas veckotidning nummer 2-2013 har ett reportage som handlar om deras besök.

Under 2012 har verksamheten fortsatt som förut, med fler utställningar och medlemsmöten. Från svenska ILCO har vi kunnat skicka ner fler kartonger med stomimaterial, för pengar som stomiorganisationen på Island skänkt till detta ändamål.

Om fler är intresserade att sätta in pengar på ILCO-fondens Plusgiro 59 32 66 - 0 för detta ändamål, så märk inbetalningen med Zimbabwe.

Europeiska stomiorganisationen (EOA) har bidragit med pengar så att en kirurg från Zimbabwe, dr Alfred Mukosi, kommer att delta på en utbildning för stomioperationer i Kenya i början av februari 2013.

I slutet av februari 2013 kommer Heini och Marie att åka till Harare och skriva 2012 års rapport, vi vet ju av deras rapporter under året att det hänt mycket. Sen i början av året har de ett kontor i Harare, ska bli intressant att besöka det och vi ser fram emot att träffa alla igen och få ta del av alla deras berättelser.

Frågor och funderingar om projektet kan jag, Marie Stéen svara på marie.steen@ilco.nu