Internationellt

Internationellt

ILCO har även verksamhet med de nordiska- europeiska- och internationella stomiorganisationerna.

Vill du läsa om World Ostomy Day som infaller vart tredje år så hittar du dem längre ner i menyraden till vänster. World OstomyDay/Stomidag.

De nordiska stomiorganisationerna är NorILCO, FinnILCO, IsILCO och Copa från Danmark. Där har vi ett nära samarbete med bland annat kommittémöte vartannat år och nordiskt möte vartannat år. Man växlar värdskapet mellan de olika länderna och åren 2011-2012 har Norge ansvaret för dessa möten.

Ett resultat av de nordiska mötena är att nu är det klart med en ny version av Ostomy Card-kortet, som du snart kan beställa om du är medlem i ILCO.

Den sista IOA-kongressen genomfördes i Frankfurt 2010 och numera består IOA av en kommitté (ICC=Internationell Coordination Committee) bestående av 2 personer från respektive region. Förändringen blev också från tidigare 5 regioner till 3, som EOA föreslagit. De 3 regionerna är Europa (EOA), Ostomy Association of the Americas (OAA) och Asien and South Pacific Ostomy Association (ASPOA).

EOA består av 43 medlemsländer. För arbetet i EOA innebär det att alla medlemsavgifter stannar i EOA, tidigare gick 60% av pengarna till IOA. Det innebär att EOA kan bedriva fler egna aktiviteter nu när ekonomin blir bättre.

European Ostomy Association, EOA, heter den europeiska stomiorganisationen. Under den 15:e EOa-kongressen som hölls i Taastrup i Danmark den 7 oktober valdes en ny styrelse till den europeiska stomiorganisationen. Den nya styrelsen består av Jon Thorkelsson, från Island som valdes till ordförande och kassör, Maria Hass från Tyskland som nu är vice ordförande samt ledamöterna Henning Granslev från Danmark, Isabell Grosu från Rumänien och Marie Stéen från Sverige.

EOA:s styrelse vald 2017