Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige

Vid kongressen maj 2017 bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. ILCO är ett av 41 anslutna medlemsförbund. Funktionsrätt Sverige består av rikstäckande handikapporganisationer som sammanlagt har ungefär en halv miljon medlemmar.

Funktionsrätt Sveriges uppgift är att påverka och förändra samhället så att det blir tillgängligt för alla. De gör det genom politiskt påverkansarbete och de är partipolitiskt och religiöst obundna.

Namnbytet gjordes bland annat för att stärka vår koppling till mänskliga rättigheter. Grunden för vårt arbete är Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen. 

Vid kongressen valdes Lars Ohly till ny ordförande, Han efterträdde Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015. I samband med kongressen firades även förbundets 75-årsjubileum.

ILCO-förbundets ledamot Marie Stéen sitter i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Funktionsrätt Sveriges hemsida.