Projekt och aktiviteter

  • På följande sidor presenterar vi våra pågående och avslutade projekt. 
  • Vi har även rapporter från vårt deltagande i Almedalen några år.
  • Vi firade 50-årsjubileum 2015 och det informeras om på en sida
  • Varje år arrangera vi stomidagen samt vart tredje år världdstomidagen, World Ostomy Day. Det får du rapporter om på några sidor.
  • Vårt samarbete med Närverket mot Cancer och Funktionsrätt finner du också några rader om här.
  •  Under tarmcancermånaden mars arrangerar vi tarmcancerkvällar.
  • Vårt engagemang i Regionala Cancer Centra, RCC presenteras också här. 
  •  Vi har också ett internationellt samarbete med stomiorganisationer, som vi presentera under rubriken Internationellt.