Intressepolitik

Intressepolitik

ILCO arbetar för sina medlemmar genom att bland annat:

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt genom att:

* Påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende,  kommunikation, kultur mm.

* Genom sammankomster och personliga kontakter stödja medlemmarna och närstående.

* Verka för att medlemmar kan vara ett komplement till vården för patientinformation och stöd.

* Företräda medlemmarnas samt andra med närliggande funktionsförändringar inför myndigheter och andra instanser.

* Skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för medlemmar angelägna frågor

* Verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel.

* Verka för och bidra till vetenskaplig forskning och utveckling inom ILCO:s intresseområden.

* Samarbeta med andra organisationer för personer med funktionsförändringar såväl inom som utom landet.