Intressepolitik

Intressepolitik

ILCO arbetar för sina medlemmar genom att bland annat:

  • påverka samhällsplaneringen för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur m.m.
  • skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för medlemmar angelägna frågor.
  • verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel.