Barn och familjeverksamheten

Barn- och familjeverksamheten

Lever du med, eller har du ett barn med en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystemet? ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej.

Att leva med, eller i en familj där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem, kan vara speciellt och periodvis utmanande. I ILCO:s barn- och familjeverksamhet finns möjlighet att träffa andra i samma situation.

Vi ordnar årligen uppskattade läger för barn, unga och deras familjer. Vi arbetar också med information och kunskapsspridning till sjukhus, läkare och vårdpersonal men också till andra delar av samhället, till exempel förskola och skola.

Vår målsättning är att alla familjer som har ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem ska informeras om vår verksamhet och vilja bli medlemmar. Sjukhusen som möter barnen och deras familjer är därför väldigt viktiga för oss.

ILCO:s barn- och familjeverksamhet startade som ett treårigt projekt med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Sedan 2011 ingår verksamheten i det ordinarie ILCO-arbetet.

Inom ramen för Arvsfondsprojektet har vi utbildat kontaktföräldrar, tagit fram informationsmaterial och utvecklat lägerverksamhet. Vi har också byggt upp ett värdefullt samarbete med de fyra barnsjukhus som främst vårdar och träffar barn som sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem. Även våra uppskattade familjedagar startade som en del av arvsfondsprojektet.


Broschyren "Inte lika men lika unika"informerar kort om flertalet av de diagnoser som barnen inom ILCO:s barn- och familjeverksamhet har. Varje diagnos följs av en berättelse av barn och/eller föräldrar. 

 Inte lika men lika unika (PDF, 1,3 MB)

Broschyren "Mina luktar i alla fall inte" handlar om lilla Angelica som är "pirrig" i magen för att hon ska börja på ett nytt dagis. Hon vet inte hur hon ska göra för att berätta att hon har en stomi. En humoristisk berättelse med härliga teckningar: Text och bilder: Therese Dicklén

  Mina luktar i alla fall inte (PDF, 1,3 MB)

Båda broschyrerna kan beställas gratis via vårt kansli på telefon 08-546 40 520 eller e-post info@ilco.nu  Går också att ladda hem som pdf-fil genom att klicka på bilderna eller de relaterade länkarna:

Vill du veta mera om barn- och familjeverksamheten kan du kontakta vårt kansli som hänvisar dig vidare.