Barn och familjeverksamheten

Barn- och familjeverksamheten

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej.

ILCOs barn- och familjeverksamhet har byggts upp under ett treårigt projekt som genomförts med medel från Allmänna Arvsfonden. I och med att projektet slutade den1 januari 2011 ingår verksamheten i det ordinarie ILCO-arbetet.

I projektet har ingått utbildning av kontaktföräldrar, familjedagar har genomförts och inte minst har ett samarbete upprättats, främst med de fyra barnsjukhus som vårdar de aktuella barnen. Målsättningen är att alla familjer som har ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem ska informeras om vår verksamhet.Inte lika men lika unika

Två broschyrer har tagits fram inom ramen för arvsfondsprojektet.

Den ena som heter "Inte lika men lika unika" informerar kort om flertalet av de diagnoser som barnen inom ILCOs barn- och familjeverksamhet har. Varje diagnos följs av en berättelse av barn och/eller föräldrar.

Den andra broschyren heter "Mina luktar i alla fall inte" och handlar om lillaMina luktar i alla fall inteAngelica som är "pirrig" i magen för att hon ska börja på ett nytt dagis. Hon vet inte hur hon ska göra för att berätta att hon har en stomi. En humoristisk berättelse med härliga teckningar. Både text och bilder av Therese Dicklén.

Båda broschyrerna kan beställas gratis via vårt kansli på telefon 08-546 40 520 eller e-post info@ilco.nu. Går också att ladda hem som pdf-fil genom att klicka på bilderna eller de relaterade länkarna:

Inte lika men lika unika (PDF, 1,3 MB)
Mina luktar i alla fall inte (PDF, 1,3 MB)

    

Vill du veta mera om barn- och familjeverksamheten kan du kontakta Petra Knöös som är ansvarig för den delen inom förbundet. 

Petra Knöös
E-post: petra.knoos@ilco.nu
Telefon: 070-456 36 12