TLV:s projekt tillsammans med ILCO

TLV:s projekt tillsammans med ILCO

05.04.2019

Vill du veta mer?

Kontakta Karlsson Bo

E-post: bo.karlsson@ilco.nu

Telefon: 019-29 47 58 / 070-380 00 52

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tillsammans med ILCO Tarm - uro - och stomiförbundet genomfört ett pilotprojekt för att prova nya sätt att samverka. Projektet har bland annat ökat förståelsen för vad kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv innebär.

Mer information på TLV:s sidal

 

 

Tillbaka till nyhetssida