Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet

Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet

19.03.2019

Ojämlik vård och bristande kunskap och kompetens. Det är vardagen för många patienter med korttarm.
Endast 40 procent av alla patienter behandlas på en klinik specialiserad på tarmsvikt och många drabbas av svåra komplikationer som sepsis.
I Sverige lever uppskattningsvis 500 personer med korttarm, orsakat av inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörer eller efter tarmischemi.
Sannolikt är det långt fler personer som är drabbade då mörkertalet troligtvis är större.
Läs hela artikeln från ILCO:s och SNIF-gruppens rundabordsmöte om tarmsvikt.

Tillbaka till nyhetssida