Stomipriset för 2018 tilldelades Stomimottagningen på Ersta sjukhus

Stomipriset för 2018 tilldelades Stomimottagningen på Ersta sjukhus

06.10.2018

Motiviering; Vårdens inställning till stomiopererade har för många år varit att patienten ska vara tacksam som överlevare och inte klaga på besvärliga kroppsliga förändringar efter operation.

Men inte Stomimottagningen på Ersta sjukhus i Stockholm! De har på ett strukturerat sätt öppnat upp för frågor och överväganden om sexualitet och kroppsliga förändringar redan före en stomioperation. Det är ett stort steg framåt för patienterna!

Tillbaka till nyhetssida