Rundabordsmöte 19 november 2018

Rundabordsmöte 19 november 2018

11.12.2018

ILCO:s och SNIF-gruppensi rundabordsmöte samlade 15 deltagare (ILCO-medlemmar, läkare, politiker, myndighetsansvariga) och handlade om två huvudfrågor:
• Enhetlig bedömning av SNIF-gruppen för alla tarmsviktspatienter - hur gör vi verklighet av detta?
• Varför finns det inget patient- och kvalitetsregister för tarmsviktspatienter?

Reportage från rundabordsmötet.

På bilden är Sara Nordin ILCO, Susanne Nordling, MP, landstingsråd SLL samt SKL:s sjukvårdsdelegation och Maria Gullberg ILCO.

Tillbaka till nyhetssida