Omotiverat olika, vårdanalys rapport 2019:8

Omotiverat olika, vårdanalys rapport 2019:8

18.02.2020

Det finns socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader i vård och behandling av personer med cancer. Analysen omfattar fem cancerformer: lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och prostata. Charlotte B Toytziaridis är en av patientföreträdarna som varit engagerade i utredningen och bidragit  med att tolka och diskutera analyserna ur ett patentperspektiv.


Läs hela rapporten

Tillbaka till nyhetssida