Ökad risk för död i kolorectal cancer vid ulcerös kolit

Ökad risk för död i kolorectal cancer vid ulcerös kolit

11.01.2020

Men fortfarande ses en klar överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer bland de grupper av patienter med ulcerös kolit där vi i dag rekommenderar screening. 

Läs hela artikeln från Läkartidningen 

Ola Olén, senior forskare, överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Jonas F Ludvigsson, professor, överläkare, Örebro universitetssjukhus; bÃ¥da Karolinska institutet, Stockholm

Tillbaka till nyhetssida