Nya upptäckter kring urinblåsecancer

Nya upptäckter kring urinblåsecancer

25.04.2019

”Studien visar att den S-formade blåsan av tunntarm gav minst urinläckage efter att urinblåsan opererats bort”, säger Tomas Jerlström, överläkare på urologiska kliniken.

Alla kan inte få cellgifter på grund av hög ålder eller sjukdomar som till exempel hjärt-kärl sjukdom eller njursvikt, men tidigare studier visar att långtidsöverlevnaden ökar med cirka 5-8 procent bland de som får cellgifter. Tomas visar i sin forskning att de med lägre utbildningsnivå inte får cellgifter i samma utsträckning som övriga. Han betonar att det är viktigt att jobba för att denna typ av skillnader försvinner.

Läs hela artikeln.

Tillbaka till nyhetssida