Nu inleds ett samarbete mellan Nätverket mot cancer och Doktorn inför och under Världscancerdagen 4 februari.

Nu inleds ett samarbete mellan Nätverket mot cancer och Doktorn inför och under Världscancerdagen 4 februari.

30.01.2019

-Många av våra mest lästa artiklar berör området cancer och för oss känns det naturligt att gå in som mediapartner i något så viktigt som Världscancerdagen. Vi ska gemensamt försöka få dessa frågor att spridas bredare genom tidningsartiklar, artiklar på webben, film på våra tv-skärmar i väntrummen och även genom att faktiskt fysiskt närvara på Världscancerdagen.
Hela Pressmeddelandet.

Tillbaka till nyhetssida