Läkartidningen-livsfarligt missbruk

Läkartidningen-livsfarligt missbruk

30.01.2020

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel med få biverkningar skriver Läkartidningen 

Läs hela artikeln.

Linda Myllymäki, överläkare

linda.myllymaki@gic.se

Jenny Westerbergh, apotekare; båda Giftinformationscentralen, Stockholm

Håkan Carlsson, överläkare, Västmanlands sjukhus, Västerås

Jonas Höjer, docent, överläkare, Karolins­ka institutet; Giftinformationscentralen, Stockholm

Tillbaka till nyhetssida