Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

06.03.2019

Detta centrum är inte bara viktigt för patienter med tarmsvikt utan det blir också ett centrum för forskning, vilket i sin tur gör att fler läkare blir intresserade och vill arbeta här. Förhoppningen är att de med tarmsvikt ute i landet remitteras hit.

Läs hela artikeln

Tillbaka till nyhetssida