ILCO har beviljats stöd från Arvsfonden.

ILCO har beviljats stöd från Arvsfonden.

21.04.2018

Projektet heter "Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående." och är treårigt. Projektet kommer genomföras i nära samarbete med stomiterapeuter och kontaktsjuksköterskor.

Tillbaka till nyhetssida