Funktionsrätts enkät om FK

Funktionsrätts enkät om FK

10.09.2019

Funktionsrätt Sverige får dagligen in berättelser från våra medlemsförbund om negativa erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan. Det handlar om bedömning av ansökningar och bemötande, samt om alla typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning.  

För att försöka få en samlad bild av hur medlemmarna i våra förbund upplever kontakterna med Försäkringskassan har vi satt samman en mycket enkel enkät. Den innehåller nio frågor och går fort att besvara. 

Vi använder verktyget Survey Monkey och alla enkätsvar samlas in via länken nedan. Enkäten inleds med en förklarande text och ett kort stycke om personuppgifter.

Resultatet kommer att användas i vårt intressepolitiska arbete.

Vi skulle vara väldigt tacksamma ni vill delta:

Sista svarsdatum är den 1 oktober, 2019.

Länk till enkät om Försäkringskassan

 

Tillbaka till nyhetssida