Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

19.03.2020

Pressmeddelande från Socialdepartementet.

Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

– Bilstödet är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska också möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Tillbaka till nyhetssida