Ersta sjukhus senaste satsning är ett multidisciplinärt, strukturerat och personcentrerat IBD-centrum på medicin- och kirurgkliniken.

Ersta sjukhus senaste satsning är ett multidisciplinärt, strukturerat och personcentrerat IBD-centrum på medicin- och kirurgkliniken.

04.02.2020

Ersta sjukhus senaste satsning är ett multidisciplinärt, strukturerat och personcentrerat IBD-centrum på medicin- och kirurgkliniken.

Mattias Soop, kirurg och överläkare håller i projektet tillsammans med Erik Florwald, gastroenterolog på medicinkliniken.
- Personer i Stockholm med IBD* har länge behövt en integrerad och lättillgänglig specialistvård. Vi har nu beslutat att erbjuda detta genom att starta ett IBD-centrum på Ersta sjukhus där patienten får hjälp i hela vårdkedjan, från mottagning - röntgen – endoskopi till mindre och större kirurgi, berättar Mattias Soop.

Ersta sjukhus hjälper idag omkring 2700 patienter och kommer med denna satsning kunna dubbla antalet patienter. Efter årsskiftet planeras en större informationsaktivitet gentemot både primärvården och specialistavdelningar på de andra sjukhusen för att berätta om denna nya möjlighet att ge bättre vård till dessa patienter. Aktiviteter för att nå patienter direkt kommer också att genomföras.

* IBD = Inflammatory Bowel Disease, inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom och ulcerös kolit

Hämtat från Facebook den 31 januari 2020 Ersta diakoni

Tillbaka till nyhetssida